top of page

Podporujeme

Nemocnice Sokolov

Díky tomu, že jsou v bytových domech umístěny naše informační panely, se snažíme pomáhat přispíváním na dobročinné účely.

Za první období fungování našeho projektu jsme formou daru přispěli částkou 5000 Kč na konto dětského oddělení Nemocnice Sokolov. Tento dar byl opakován v roce 2022.

Během období pandemie Covid-19 (prosinec 2020), jsme poskytli dar zdravotníkům v první linii Nemocnice Sokolov v podobě dárkových poukazů do místních restaurací v celkové hodnotě 6000 Kč.

Přehled o našich dobročinných aktivitách a konkrétních projektech je postupně aktualizován. 

bottom of page